19/03/2021

Få flere bier i haven

Bier har en vigtig rolle i haven, men du behøver ikke selv at blive biavler for at få flere bier i din have. Se, hvad du som haveejer kan gøre for at hjælpe bierne.

 

Tekst: Haveselskabet

 

Flere bier i haven betyder flere og større frugter og bær til både mennesker og fugle. Bier er nemlig meget vigtige for bestøvningen af frugttræer og bærbuske. Plant gode biplanter Du kan tiltrække mange bier til haven ved at plante biplanter med et højt indhold af pollen og nektar. Bærbuske som solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær er gode, og det samme gælder mange krydderurter som mynte, merian, purløg, timian og lavendel.

Det vigtigt, at der er noget, der blomstrer både tidligt og sent på året. Der er mange bier i påskeklokker og nyserod, som blomstrer tidligt på foråret. Mens pil er en anden god og tidlig biplante.

Et lindetræ er også en fin biplante. Hvilket man kan opleve ved at stille dig under et lindetræ, når det blomstrer i juni-juli. Så kan man høre, at hele træet summer. Også mange ukrudtsplanter tiltrækker mange bier. Så det kan være en trøst, hvis der er mange vorterod, hvidkløver eller mælkebøtter i din græsplæne.

 

Hjælp bierne igennem vinteren

Det er ikke alle bier, der bygger kuber ligesom honningbier og hvepse. Humlebier og andre enlige bier bor for eksempel i huller i jorden, mellem sten eller i visne plantestængler og hule træstammer.

Disse bier kan du hjælpe ved at sørge for, at der er egnede steder, hvor de kan bygge bo, og hvor de kan overvintre i ly for kulden om vinteren. Det er en god idé med en kvasbunke og stensætninger er også rigtigt gode. Her kan mange solitære bier have deres bo.

Det er vigtigt ikke at rydde for pænt op i haven. Jo mere steril en have er, desto mindre liv er der. Men du kan kompensere ved at bygge et bibo af hule bambusrør til bierne, hvis din have er meget pæn og ryddelig.

 

Sådan får du flere bier i din have

• Plant bivenlige planter med masser af nektar og pollen.

• Sørg for, at der er planter, der blomstrer hele året, også tidligt forår og sent på efteråret.

• Undgå at rydde for grundigt op i haven. Nogle arter af bier overvintrer i visne stængler, kvasbunker, stensætninger, i hule træer og mellem sten.

• Byg et bo til bier fx af bambusrør eller andre planter med hule stængler, som bierne kan kravle ind i.

• Sørg for vand i haven i form af en dam, et fuglebad el.lign.

• Undgå at sprøjte med insektgifte.