Støt mere vild natur

Det kan siges ganske kort: Biodiversiteten og den vilde natur har det skidt.
Arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før.
I Danmark har vi presset vores vilde natur i bund. Lige nu er 1.844 plante-og dyrearter rødlistet og dermed i fare for at uddø. Kun omkring 14 procent af Danmarks areal er dækket af beskyttet natur, men det anslås dog, at kun 1 til 2 procent af Danmarks natur er reel vild natur.

Det er ikke kun et tab for dyr, planter og svampe, men også for os mennesker, der nyder godt af gåture i urørte vilde skove, hvor vi kan høre spætten og måske se ræven liste rundt i skovbunden. Lige nu står vi til at sige farvel til mange af disse oplevelser, men heldigvis er der stadig mulighed for at vende udviklingen.

Vi kan stoppe tilbagegangen, men det kræver, at vi står sammen. Alle sammen.

Med en enkelt donation støtter du WWFs arbejde for at bevare dyrenes levesteder og beskytte truede dyr. I WWF arbejder vi for en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen, og din støtte er afgørende for, at vi kan lykkedes med vores mission.

Giv en donation til naturen